Nina Kozáková
telefon 774 253 094
mail studio@nian.cz

Studio NIAN
Generála Janka 7
Ostrava-Mariánské Hory
na mapě


Provozní doba:

viz informace o kurzu.

Informace o kurzech

Kvalifikační kurzy – Manikúra, pedikúra

Kvalifikační kurzy – Manikérka a nehtová designérka, Pedikérka a nehtová designérka
Cílem výuky je naučit se péči o ruce, nohy a nehty. Pokud chcete v tomto oboru podnikat a získat živnostenský list, jsou tyto kurzy určeny právě pro Vás.

 • Výuka v kurzech Vás připraví ke zkoušce, která se skládá u autorizované osoby,
 • Při získání certifikátu, který je státem uznávaný, můžete v oboru podnikat.
 • Výuka v kurzech

  Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou výuku. Výuka probíhá dle odborné způsobilosti a kvalifikačního standardu dle zákona č. 179/2006 Sb.

  Manikérka a nehtová designérka

  • Zhodnocení celkového stavu rukou a nehtů a navrhování postupu ošetření
  • Provádění péče o přírodní nehty klienta
  • Ošetřování pokožky rukou
  • Modelování umělých nehtů vč. francouzské manikúry
  • Provádění depilace rukou, peeling a parafínový zábal vč. masáže
  • Vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu, desinfekce
  • Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o ruce a nehty
  • Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti péče o ruce a nehty
  • Provádění vyúčtování služeb, vč. evidence materiálu, výpočet příjmů a nákladů v souvislosti s daněmi

  Pedikérka a nehtová designérka

  • Zhodnocení celkového stavu nohou a navrhování postupu jejich ošetření
  • Provádění péče o nohy klienta dle stavu jeho nehtů a pokožky
  • Ošetřování pokožky nohou
  • Modelování resp. oprava poškozených nehtů nohou některou z dostupných metod
  • Provádění depilace nohou
  • Vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu, desinfekce, sterilizace
  • Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o nohy
  • Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti péče o nohy
  • Provádění vyúčtování služeb, vč. evidence materiálu, výpočet příjmů a nákladů v souvislosti s daněmi

  Praktická část

  • Základy kompletní péče o ruce, nohy a nehty, klientská karta
  • Moderní přípravky v péči o ruce a nohy
  • Seznámení se s různými pracovními postupy umělého prodlužování a zpevňování nehtů na nohou i rukou, vč. doporučení daného postupu klientovi
  • Seznámení s technologií gelových produktů
  • Manikúra, pedikúra - ošetření
  • P-Shine
  • Nail art
  • Parafínový zábal na nohou i rukou, koupel
  • Masáž rukou, nohou
  • Depilace rukou, nohou voskem
  • Desinfekce nástrojů, ploch, pracoviště

  Teoretické část

  • Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o ruce a nehty
  • Vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu
  • Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o ruce a nehty
  • Provádění vyúčtování služeb
  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

  Poznámky ke kurzu

  • Pokud se kurzu nemůžete zúčastnit, omluvte se prosím co nejdříve, nejpozději však do termínu zahájení.
  • Při neomluvené neúčasti se platí stornovací poplatek 15 %. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací.
  • Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o ruce a nehty
  • Ze závažných důvodů (nemoc apod.) je možné kurz po dohodě přerušit a dokončit v dalším termínu.

  V ceně je zahrnuto

  • Spotřebovaný materiál, režie
  • Studijní texty
  • Základní pracovní sada nástrojů a pomůcek pro modeláž nehtů i manikúru, pedikúru
  • Zdobení nehtů
  • Možnost zajištění odborného garanta.


  Pokud máte zájem o kurz a následně podnikat, jste tady správně.
  Na základě zkoušky, která se skládá u autorizované osoby, je vystaven zkoušenému certifikát, který je státem uznávaný, který je uznávaný v zemích EU.

  Co je to profesní kvalifikace?

  Profesní kvalifikaci definuje zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“. Tyto soubory činností ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění Manikérka a nehtová designérka kód: 69-024-H, Pedikérka a nehtová designérka kód: 69-025-H.

  Zkouška z profesní kvalifikace je pak ověření znalostí a dovedností lidí, zda dané činnosti v rámci povolání ovládají a jsou způsobilí jej vykonávat. Na základě zkoušky je vystaven zkoušenému certifikát, který je uznávaný v zemích EU .
  Informace o profesních kvalifikací najdou zájemci na adrese www.narodni-kvalifikace.cz


  © Studio NIAN 2008-2024